Nowe życie portu widmo
calendar 02 lis 2021 21:29

Nowe życie portu widmo

Wrocławski Port Miejski przy ulicy Kleczkowskiej przez lata był w opłakanym stanie i ze względu na nieżeglowność Odry stracił swoją pierwotną funkcję. Niektóre z jego zniszczonych budynków nie nadawały się już do użytkowania i groziło im zawalenie. Mimo to, dwa zabytkowe, od dawna nieużytkowane, częściowo spalone portowe magazyny doczekały się koncepcji rewitalizacji.

XIX-wieczny Port Miejski wybudowany tuż przy głównym szlaku żeglugowym, jakim wówczas była Odra, przez lata obsługiwał statki transportujące węgiel czy zboża, przeładowując rocznie ponad 700 tysięcy ton ładunku. Dziś, po tętniącym w porcie życiu nie ma już śladu. Zostały jedynie zaniedbane i niszczejące magazyny. Jego poprzedni właściciel, OT Logistics, sprzedał go w 2020 roku za 54 mln złotych. Miasto nie skorzystało z prawa pierwokupu. 

Kurs: przyszłość

Projekt rewitalizacji Portu Miejskiego został wypracowany wspólnie przez doświadczony zespół, wspierany przez szerokie grono ekspertów z różnych dziedzin m.in. konserwatorów zabytków pod czujnym okiem Marka Skorupskiego. Jest on głównym projektantem pracowni architektonicznej ARCHE, adiunktem Politechniki Wrocławskiej oraz autorem szeregu projektów rewitalizacji obiektów wpisanych do rejestru zabytków i publikacji o zabytkowej architekturze Wrocławia.

– Bardzo ważne jest dla nas, aby utrzymać cały kompleks w pierwotnej stylistyce budownictwa portu. Projekt zaakceptowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytków zakłada odbudowę spalonych części elewatora zwanego Zamczyskiem, z których jedna została zburzona w czasie wojny, a druga spłonęła ponad piętnaście lat temu, jak również rewitalizację i adaptację pozostałych dwóch budynków – zabytkowego magazynu drobnicy oraz betonowego elewatora z silosami – wyjaśnia dr inż. arch. Marek Skorupski.

Budynki wpisane do rejestru zabytków, czyli elewator i magazyn drobnicy zachowają nienaruszoną elewację, gabaryty oraz kształty. Nienaruszona pozostanie także kompozycja elewacji – wielkość, wykrój i rozmieszczenie otworów. Odnowione zostaną elementy, które uległy całkowitemu zniszczeniu lub zagrażają życiu i zdrowiu. Wymianie na nowe ulegną okna, a drzwi magazynowe zastąpią przeszklenia. – Mnóstwo detali architektonicznych w częściach odbudowywanych, jak gzymsy, wykroje okien, profile stalowe, zaprojektowaliśmy z ogromną troską o ich formę historyczną – dodaje Skorupski.

Na wzór HafenCity

Projekt rewitalizacji pierwszych obiektów, który jest początkiem zmiany Portu Miejskiego w funkcjonalny City Port, był opracowywany przez wiele miesięcy w ścisłej współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a uzyskanie pozwolenia na rozpoczęcie prac budowlanych zajęło trzy lata. Wszystko po to, aby odpowiednio zadbać o relikty przeszłości i nie pozwolić na ich dalsze niszczenie. Inwestor zadba także o otoczenie City Portu. Zaplanowano elementy małej architektury, uzupełnienie i wyeksponowanie istniejącego szpaleru drzew, instalację nowego oświetlenia terenu.

Kolejnym ważnym elementem zagospodarowania Portu Miejskiego jest nabrzeże przeładunkowe wzdłuż budynków magazynowych od strony basenu portowego oraz skwer przy zakończeniu basenu od strony wjazdu z centrum miasta. W planie znajduje się przekształcenie nabrzeża przeładunkowego w ogólnodostępny bulwar o bardziej reprezentacyjnym charakterze – z liniową iluminacją świetlną inspirowaną znajdującymi się tu niegdyś torami kolejowymi oraz z zejściami do cumujących rekreacyjnych barek czy też łodzi. 

Część zachodnia żelbetowego silosu zbożowego przeznaczona jest do przebudowy, natomiast część wschodnia z siatką słupów i masywnymi stropami zostanie zachowana w celu adaptacji na funkcje biurowe. W efekcie powstanie nowoczesny obiekt biurowy, odróżniający się wyglądem od dwóch pozostałych budynków.

Copyright (c) Kacper Bednarz 2021

Kacper

Bednarz

obrazek 0 komentarzy

Nowe życie portu widmo

Wrocławski Port Miejski przy ulicy Kleczkowskiej przez lata był w opłakanym stanie i ze względu na nieżeglowność Odry stracił swoją pierwotną funkcję. Niektóre z jego zniszczonych budynków nie nadawały się już...

0 komentarzy opublikowany 11 miesięcy temu

Rewaloryzacja wzgórza za 19 milionów. Projekt już gotowy

Dokumentacja projektowa rewaloryzacji części Bastionu Sakwowego (Wzgórza Partyzantów) jest już gotowa. Po otrzymaniu rządowej promesy w wysokości niemal 19 milionów, zostanie ogłoszony przetarg na remont.

0 komentarzy opublikowany 9 miesięcy temu

Pięciogwiazdkowy hotel w zabytkowym pałacu Hatzfeldów

Dyskusje na temat pałacu Hatzfeldów trwały kilkanaście lat. W końcu, rok temu Urząd Miejski ogłosił przetarg na kupno działki znajdującej się w ścisłym centrum miasta i stojącego na niej pawilonu wybudowanego w ...

0 komentarzy opublikowany 10 miesięcy temu
fot. Barbara Maliszewska. This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland license.

Planowany remont Wzgórza Partyzantów

Wrocław czeka na promesę rządu w postaci 19 milionów złotych i w ciągu kilku dni ogłasza przetarg na remont Bastionu Sakwowego. Dokumentacja rewaloryzacji części Wzgórza Partyzantów jest już gotowa.

0 komentarzy opublikowany 10 miesięcy temu

W stronę rozwoju wrocławskiej hydroenergetyki

Kacper Bednarz - 21 gru 2021

TAURON przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmodernizuje hydroelektrownię Wrocław II. Całość projektu opiewa na kwotę ponad 18 mln zł, ...

Nowe życie portu widmo

Kacper Bednarz - 02 lis 2021

Wrocławski Port Miejski przy ulicy Kleczkowskiej przez lata był w opłakanym stanie i ze względu na nieżeglowność Odry stracił swoją pierwotną funkcję. Niektóre z jego z...

Czy potrzebujemy kompleksowych osiedli?

Martyna Hliwa - 09 wrz 2021

Zmienia się sposób, w jaki postrzegamy miasta. Oczekujemy od nich realizowania różnorodnych potrzeb przy jak najmniejszym wysiłku związanym z przemieszczaniem się. Idea mias...

Pięciogwiazdkowy hotel w zabytkowym pałacu Hatzfeldów

Kacper Bednarz - 22 lis 2021

Dyskusje na temat pałacu Hatzfeldów trwały kilkanaście lat. W końcu, rok temu Urząd Miejski ogłosił przetarg na kupno działki znajdującej się w ścisłym centrum miasta ...